| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Dynamiek

Page history last edited by PBworks 16 years, 7 months ago

Wat we moeten doen om te zorgen voor de gewenste dynamiek op en rond Transwiki

 

Click "Edit page" to edit this list.

 

  •  Projectleiders betrekken bij ontwikkeling structuur en regels

 

  • Uitwerken van strategie om projectleiders te mobiliseren

 

  • enkele ideen: transitlab, email, training, koppelen aan professionele gesprekken

 

  • Specifieke personen uitnodigen (uren) om een deel van de wiki actief te onderhouden (content zoeken, schrijvers uitnodigen, redactie,)

 

  • we moeten wel zorgen dat zowel brutale als bescheiden mensen met goed ideeen bijdragen aan de wiki

 

  •  

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.