| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Ervaringen met projectmatig faciliteren

Page history last edited by PBworks 16 years, 7 months ago

WUR projecten over transities, systeeminnovaties en innovaties

 

Gegroepeerd per onderwerp. Klik op een onderwerp om afgesloten en lopende projecten te zien.

 

Projectrapportages

 

Essays

 

Workshopverslagen

  • Netwerken: de motor voor transitie  - Lauwere, C. de, E. Poot en H. Holster. Verslag van een workshop bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid d.d. 12-12-2005. Rapport 7.06.11. LEI, Den Haag, 2006. 

 

Websites

  • Syscope - Actuele informatie van LNV-onderzoeksprogramma's voor systeeminnovaties in de agrarische sectoren
  • Synergie - Ondernemersplatforms voor de energietransitie in de glastuinbouw
  • KennisOnline - WUR

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.